Senior Portrait Portfolio - KatelynThomasPhotography

High end high school portrait - make up headshot - Cecil County, Maryland.